tumblr tracker


Eddy Lecocq - ontvangt zijn 8°Dan 26/04/2015

___________________________________
Johnny Hoebregs van Jiu-Jutsi club Chikara mocht op 08/011/2015 zijn 4°Dan ontvangen.

____________________________________
Marc Meert van Tsunami Kampenhout mocht op 08/011/2015 zijn 4°Dan ontvangen.

____________________________________
Geert Demaret Tora-Glabbeek mocht op 08/011/2015 zijn 1ste°Zilveren Ster ontvangen.

____________________________________
Vincent Vanspauwen van Chikara mocht op 08/011/2015 zijn 1ste°Dan ontvangen.

____________________________________
Danny Smeets van Jiu-Jutsi club Chikara mocht op 26/04/2015 zijn 1ste°Dan ontvangen.
____________________________________
Johan Vanhaeke van Ito-Okita mocht op 09/05/2015 zijn 1ste°Zilveren Ster ontvangen.

Budopas Nieuws 2015

 

De N.F.B.J.J. Budo-Pass komt te vervallen. Opgelet! De stempels
zijn nog steeds geldig! En gelden voor het Dan Examen!

De F R O S Budopas dient voorgelegd te worden bij Nationale Trainingen
en bij Stages. Eveneens bij trainingen in andere clubs van de N.F.B.J.J.
____________________________________

Back to Top